Business Model Canvas - Lập kế hoạch kinh doanh trên 1 trang giấy

Business Model Canvas
Nhiều công ty đã bỏ làm "kế hoạch kinh doanh" - Business Plan, vì nó chứa quá nhiều thông tin, mất thời gian và nhiều khi chủ đầu tư không muốn đọc. Thay vào đó họ làm bản "Mô hình Kinh doanh" trên 1 trang giấy - Business Model Canvas.

Business Model Canvas là gì?

Business Model Canvas là một bảng gồm 9 ô mô tả các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp: giá trị cung cấp cho khách hàng, hạ tầng, khách hàng, tài chính… Mục đích chính của nó là hỗ trợ doanh nghiệp hợp nhất các hoạt động kinh doanh bằng cách minh họa các tiêu chí tiềm năng.

Sau khi Business Model Canvas ra đời, có một mô hình khác gọi là Lean Canvas dành cho các doanh nghiệp mới khởi sự kinh doanh.

Ưu điểm của Business Model Canvas

 • FOCUS: loại bỏ 100+ trang giấy viết kế hoạch kinh doanh truyền thống
 • FLEXIBILITY: chỉnh sửa và thử nghiệm mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều.
 • CLEARITY: dễ đọc, dễ hiểu và nắm rõ được tầm nhìn của dự án.

9 thành phần của Business Model Canvas

Business Model Canvas - 9 factors

 1. Customer Segments: Khách hàng là ai? Họ nghĩ gì, nhìn nhận gì, cảm nhận gì và làm gì?
 2. Value Propositions: Công ty cung cấp những giá trị nào? Tại sao khách hàng mua và sử dụng?
 3. Distribution Channels: Những giá trị này được quảng bá, bán hàng và giao hàng như thế nào? Tại sao? Có hiệu quả không?
 4. Customer Relationship: Bạn đối xử với khách hàng như nào thông qua quá trình giao dịch của họ?
 5. Revenue Stream: Công việc kinh doanh này có doanh thu từ giá trị cung cấp như thế nào?
 6. Các hoạt động chính (Key Activities): Những chiến lược quan trọng nhất để bán những giá trị cung cấp là gì?
 7. Key Resources: Những tài sản và nguồn lực quan trọng nhất mà công ty phải có để tạo ra năng lực cạnh tranh là gì?
 8. Key Partners: Những đối tác có liên quan đến cung cấp giá trị của doanh nghiệp bao gồm cả những đối tác cung cấp nguồn lực và thực hiện công việc kinh doanh.
 9. Cost Structure: Những chi phí chủ yếu của công ty là gì? Chúng có liên quan gì tới doanh thu?
Chỉ cần sử dụng bảng Business Model Canvas với 9 ô này trên 1 trang giấy là bạn đã có thể dễ dàng hiểu rõ doanh nghiệp của bạn hoạt động như thế nào rồi. Hãy bắt tay vào làm ngay nhé. 

Tham khảo Business Model Canvas của Facebook

Facebook Business Model Canvas

Unique Selling Point (USP) của bạn là gì?

USP là điểm khác biệt trong bán hàng của sản phẩm hay thương hiệu so với các đối thủ cạnh tranh. Lợi thế bán hàng độc nhất có thể là: giá thấp nhất, chất lượng cao nhất, dịch vụ đi kèm tốt nhất, sản phẩm đầu tiên có mặt trên thị trường, chính sách bảo hành tốt nhất, hay chỉ đơn giản là một cam kết mà các đối thủ cạnh tranh khác không có. Nghĩa là sản phẩm hay dịch vụ của bạn là có một ưu thế độc nhất. USP dùng khi bán hàng, nhưng bạn cũng cần đưa vào Business Model Canvas để đánh giá.

Kết luận: hãy sử dụng Business Model Canvas thay cho Business Plan.

Chúc bạn thành công
Nguyễn Trọng Thơ

Nhận xét