Học Toán Cùng Con - 4 bài học cuộc sống từ toán học

Nguyễn Trọng Thơ học toán cùng conNhiều người cho rằng học toán thật kho khan, nhàm chán, không linh hoạt, không huyền ảo như nhiều môn học khác, như văn học, nghệ thuật. Tôi đã từng nghĩ như vậy, cho đến một ngày ngồi học toán cùng con trai (cháu Nguyễn Trọng Khôi Nguyên), tháng 15/8/2015.


4 BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ TOÁN HỌC  (+ - * /)

1. Nếu con muốn làm được những gì mình muốn, hãy dùng phép CỘNG (tác)

2. Nếu con muốn làm cái mới phải kết thúc cái cũ, hãy dùng phép TRỪ (bỏ)

3. Nếu con muốn có thật nhiều tiền, nhiều nhà, nhiều xe,.. phải giỏi phép NHÂN (bản)

4. Nếu con muốn có nhiều bạn, nhiều người yêu thì phải giỏi phép CHIA (sẻ)

Thành thạo cả 4 điều trên con sẽ trở thành 1 lãnh đạo xuất sắc.

Nguyễn Trọng Thơ học toán cùng con, không còn nhàm chán
Nguyễn Trọng Thơ học toán cùng con, 4 bài học cuộc sống từ phép toán 

Hãy nhớ: Nhân (*) chia (/) trước, Cộng (+) trừ (-) sau. Phải có phương án nhân bản thật nhanh hệ thống và xác định cách chia sẻ lợi ích trước khi cộng tác hay cắt bỏ.

Cuối cùng, hãy đơn giản hoá cuộc sống, giống như 1 + 1 = 2, con sẽ có thành công mỹ mãn.

Nguyễn Trọng Thơ: tài sản của tôi nằm ở kho sách quý
Nguyễn Trọng Thơ: tài sản của tôi nằm ở kho sách quý 

Chúc bạn và gia đình sẽ gặt hái được nhiều thành công, hạnh phúc.

Nguyễn Trọng Thơ

Nhận xét