Kích thước Ảnh đăng trên Facebook và Google Adwords

Kích thước Ảnh đăng trên Facebook và Google Adwords
Là người làm Marketing Online bạn phải thường xuyên sử dụng đến hình ảnh: trên website, các quảng cáo, chia sẻ thông tin lên Facebook, Google+,... Mỗi hệ thống lại có quy định riêng về kích thước ảnh. Nếu sử dụng ảnh không đúng kích thì có thể bị méo, bị cắt những thông tin quan trọng, dẫn đến sai thông điệp.


Vậy, kích thước ảnh Facebook Cover là bao nhiêu? Kích thước ảnh Thumbnail của một link được chia sẻ là bao nhiêu? Làm thế nào để hiển thị hình ảnh được tốt nhất trên Timline, Newsfeed trên máy tính hoặc trên điện thoại di động ? Nếu bạn sử dụng dịch vụ quảng cáo Google Adwords hoặc thậm chí kiếm tiền với Google Adsense, thì ảnh có kích thước bao nhiêu ?..

Nếu bạn sở hữu nhiều website, tất cả websites phải được chuẩn hóa kích thước ảnh, banner quảng cáo. Điều này sẽ giúp cho bạn không phải thiết kế quá nhiều banner khi cần đặt trên nhiều website. 

Bài viết này tôi tổng hợp hình ảnh về kích thước ảnh trên Facebook, Google Adwords


Kích thước Ảnh đăng trên Google Adwords

Kích thước Ảnh đăng trên Facebook

Nhận xét