Cách truy cập vào Google.com

Cach truy cap Google.com
Đôi khi bạn cần tìm kiếm trên Google quốc tế, nhưng chữ gõ Google.com thì lại được chuyển về Google.com.vn. Điều này là do Google phát hiện ra bạn đang tìm kiếm ở Việt Nam nên tự động chuyển về máy chủ Google Việt Nam để xử lý.


Những cách nào để truy cập vào Google.com ?


Để truy cập vào Google.com, bạn có thể thực hiện theo 1 trong các cách sau:

Cách 1: Dùng proxy để thay đổi địa chỉ IP ở nước ngoài --> tốc độ truy cập sẽ bị chậm lại.

Cách 2: Truy cập Google.com kèm theo mã ngôn ngữ
  • Google.com/en   --> tiếng Anh
  • Google.com/vi    --> tiếng Việt
Cách 3: Yêu cầu Google không chuyển hướng tên miền
  • Google.com/ncr  
Trong đó ncr = no country redirect
Google sẽ lưu yêu cầu này trong cookie trên trình duyệt.
Lần sau bạn nhập Google.com sẽ không tự động chuyển về Google.com.vn

Như vậy là bạn đã biết cách truy cập thẳng vào Google.com rồi đó.


Chúc bạn thành công trên Internet!
Nguyễn Trọng Thơ - SEO Master