Thay biểu tượng Favicon cho website Google Sites

  
Google Sites là công cụ tạo website hoàn toàn miễn phí của Google, rất hiệu quả: Miễn phí, nhiều mẫu giao diện đẹp, SEO nhanh,..

Bài viết này tôi giới thiệu cách thay đổi biểu tưởng FAVICON trên Google sites cho website SMS Gateway mà tôi vừa xây dựng chỉ với 30 phút.
#    English                                       Tiếng Việt

1    Click More actions (top right)    Thêm  (góc trên, phải)

2    Click Manage site                     Quản lý trang web

3    Click on Attachments                Tài liệu đính kèm

4    Click on Upload                         Tải lên

5    Chọn file favicon.ico, kích thước 16x16px.
      Lưu ý:  tên file bắt buộc phải là favicon.ico


Truy cập vào trang web và refresh, bạn sẽ thấy biểu tượng đã thay đổi.

Nhận xét