Quản lý mạng xã hội All-in-One


Hiện nay có rất nhiều mạng xã hội, như: Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube.. & mỗi khách hàng lại chỉ tham gia vào 1 vài Mạng xã hội.

Là người làm kinh doanh và marketing, chúng ta cần xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào có khách hàng.

Vấn đề là, nếu như chúng ta cứ phải lọ mọ login, rồi lọ mọ đăng tin lên từng mạng xã hội thì sẽ mất rất nhiều thời gian, và hiệu quả không cao.

Giải pháp: kết nối mạng xã hội

1. Kết nối Mạng xã hội với nhau:  khi đó, chỉ cần đăng thông tin ở 1 nơi, thì tự động sẽ xuất hiện ở những nơi khác.

2. Dùng công cụ trung gian: cài đặt trên máy tính, & kết nối với từng mạng xã hội (làm 1 lần duy nhất); sau đó chỉ cần 1 cửa sổ là có thể theo dõi và đăng thông tin lên nhiều mạng xã hội đồng thời.
Ví dụ: Yoono, HootSuite,..

Ngoài ra, mỗi khách hàng lại đang tìm kiếm các loại nội dung khác nhau. Hiện nay cũng có rất nhiều Mạng xã hội về Nội dung, như:  Youtube (video), Slideshare (tài liệu), Picasa (hình ảnh),..

Do vậy, để có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng, chúng ta cần tạo ra nội dung với nhiều format khác nhau: Video, Text, Slide, Image,.. và chủ động chia sẻ lên các mạng xã hội.

Chúc bạn thành công,
Tho

Nhận xét

Đăng nhận xét