I AM A WARRIOR…

I AM A WARRIOR…
 •   I Create Every Moment Of My Life
 •   My Choices Create My Reality
 •   My Response Creates My Outcome
 •   There Is No “CAN’T”, I Choose To Or Choose Not To
 •   There Is No “TRY”, I Do Or Do Not Do
 •   I Keep My Commitments

Nhận xét

 1. Chào Thơ,
  I AM A WARRIOR
  Theo lời THarv. Mình đã làm thành bài hát.

  http://nguyenduysonvn.blogspot.com/p/video.html

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét