Hình thu nhỏ Video trên Youtube (Video Thumbnail)

Những hình thu nhỏ (thumbnail) của video tạo sự hấp dẫn, và làm tăng tỷ lệ người xem. Nếu để mặc định, chẳng may đoạn cắt cảnh rơi vào một hình ảnh kì cục nào đó, sẽ làm người xem mất hứng rất nhiều.
Để thay đổi Hình thu nhỏ Video, chọn My videos >> Edit >> Cuộn chuột xuống và chọn một trong ba hình hiện ra làm hình thu nhỏ của video >> Click "Lưu thay đổi". (Với giao diện tiếng việt, bạn chọn Video của tôi >> Chỉnh sửa thông tin >> Chọn 1 trong 3 hình >> Lưu thay đổi).
Video hướng dẫn cách thay đổi Thumbnail

Nhận xét