Google Cloud Connect

Bộ công cụ Google Cloud Connect dành cho Microsoft Office là giải pháp toàn diện để bạn kết hợp, đồng bộ các văn bản Word, PowerPoint, và Excel, đồng thời có thể chỉnh sửa, sao lưu và chia sẻ tài liệu với đồng nghiệp, bạn bè từ bất cứ đâu sau quá trình đồng bộ hóa với Google Cloud (Google Docs).

Google Cloud Connect là 1 plugin hoàn toàn miễn phí, hoạt động với Microsoft Office 2003, 2007 và 2010.


Bạn cũng có thể sử dụng chương trình 90-Day Appsperience, toàn bộ nhân viên có thể truy cập, sử dụng Google Docs, Google Sites, Google Cloud Connect và nhiều tiện ích khác trong vòng 90 ngày.

Nhận xét