Những chữ "C" tạo nên sự hưng thịnh của doanh nghiệp

Cheap - giá rẻ
   + Nhưng vẫn đảm bảo chất lượng

Community – Cộng đồng
    + Dành 100% sự quan tâm cho cộng đồng
    + Những thành viên trong cộng đồng cũng là những người đưa ra những ý tưởng tốt nhất.

Collaboration - cộng tác với những công ty khác
Communication - truyền thông

Chúng ta có thể cộng tác - collaboration với những DN khác, cung cấp những SP/DV giá rẻ - cheap, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và xây dựng cộng đồng khách hàng - community.

Tất cả những điều này gộp lại sẽ mang lại những thành công đầy bất ngờ cho chúng ta. 

Nhận xét