Tự động chia sẻ bài viết từ Blogger lên Google+


Google đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là đồng bộ hóa toàn bộ hệ thống các sản phẩm với nhau. 
Cách thông thường mọi người hay làm:  đăng bài lên blogger, sau đó chia sẻ lên Google+ = cách copy URL và paste vào G+.



 Để đăng bài tự động từ Blogger lên Google+ bạn làm theo các bước sau:

1/ Đồng bộ profile Blogger từ Google +
   (Chính xác là Liên kết profile Blogger tới profile Google+)
    Truy cập địa chỉ: http://www.blogger.com/switch-profile.g

2/ Sau khi liên kết profile, bạn soạn bất kỳ bài viết nào, bấm Xuất bản (Publish)
    --> Hộp Chia sẻ (Share box) hiện ra mời bạn chia sẻ bài viết lên G+
    --> Lưu ý: mặc định là chia sẻ Public.
   
   Cách này vẫn có vẻ thủ công quá!

3/ Nếu không muốn hộp Chia sẻ xuất hiện mỗi khi đăng bài, 
    bạn vào mục  Cài đặt >> Bài đăng và Nhận xét >> chọn .




4/ Nếu bạn chỉ muốn chia sẻ từng bài viết, bạn có thể bấm vào nút  Chia sẻ.



Chúc bạn thành công!


Tho
   
(c) Nguyễn Trọng Thơ - Tôi luôn chia sẻ GIÁ TRỊ cho thật nhiều người - Sự kiện hôm nay - Cà Gai Leo - Đào tạo SEO Master