Tiết lộ 2 Bí Mật của Gmail


Khi nhận được 1 số email từ địa chỉ gmail john.carter@gmail.com,  tôi nghĩ rằng Gmail cho phép đặt tên tài khoản có dấu chấm và tài khoản có dấu chấm và không có dấu chấm là khác nhau. Nhưng thực tế không phải như vậy.

Đó là bí mật của Gmail - cho phép tùy biến địa chỉ email:1/ Dùng dấu "." để phân tách các từ trong địa chỉ email.
    Gmail sẽ bỏ qua các ký tự phân tách này.

    Ví dụ:  Email của tôi là trongtho@gmail.com,
     bạn có thể gửi email cho tôi vào địa chỉ:  trong.tho@gmail.com
     trong.tho@gmail.com = trongtho@gmail.com

    Nếu bạn đã đăng ký tài khoản:  a.b.c@gmail.com
    thì bạn vẫn có thể sử dụng với tên: abc@gmail.com

2/ Dùng dấu "+" để gắn thêm các ký tự và số vào địa chỉ email.
    Ví dụ: bạn có thể gửi email cho tôi vào địa chỉ  trongtho+inet@gmail.com

Những tùy chỉnh này rất thuận tiện, đặt biệt khi bạn dùng để lọc (filter) email.
Ví dụ:  khi tôi muốn nhận email từ các diễn đàn SEO, tôi sẽ đăng ký với địa chỉ trongtho+seo@gmail.com. Sau đó, tôi dùng bộ lọc thư để sắp xếp email.


Chúc bạn thành công!
Nguyen Trong Tho


(c) Nguyễn Trọng Thơ - Tôi luôn chia sẻ GIÁ TRỊ cho thật nhiều người - Sự kiện hôm nay - Cà Gai Leo - Đào tạo SEO Master