Google Panda thay đổi cách SEOThuật toán Google Panda thay thế cho
Google Cafein nhằm loại bỏ websites  
   > Nội dung copy
   > Nội dung Auto Post
   > Tự động chèn link

Bạn thân tôi thấy rằng, Google ngày càng thông minh.
Nó càng cải tiến, thứ hạng các trang web của tôi càng tăng :)

Google Panda đánh giá dựa trên chất lượng trang web:

   #1: Thời gian khách ở lại trang web
   #2: Tỷ lệ Bounce Rate
   #3: Tỷ lệ khách hàng quay trở lại
   #4: Links từ Mạng xã hội
        (Con người chứ không phải AutoPost)


Để trang web có thứ hạng cao, bạn cần làm 2 việc:
   #1: Tạo ra nội dung hấp dẫn người đọc
   #2: Chia sẻ lên nhiều Mạng xã hội.

* Bài viết có nhiều LIKE & +1 sẽ có thứ hạng cao. 

Chúc bạn thành công.

Tho
(c) Nguyễn Trọng Thơ - Tôi luôn chia sẻ GIÁ TRỊ cho thật nhiều người - Sự kiện hôm nay - Cà Gai Leo - Đào tạo SEO Master